Hvad er regressionsterapi?

Regressionsterapi kan for eksempel hjælpe med:

Fysiske problemer - Psykiske problemer - Angst- Fobier - Ændring af livsmønster

 

Regression betyder at gå tilbage. Regressionsterapi er en metode, hvor vi går tilbage i tiden, til ungdom, barndom eller tidligere liv. Under regressionen er du på et bevidsthedsniveau som svinger mellem meditativ og vågen tilstand. Det er DIG og din underbevidsthed som har kontrollen - ikke behandleren.

Det er på den måde muligt at hente oplevelser frem som er lagret i underbevidstheden, da bevidsteden har fortængt dem. Vi bruger rigtigt meget psykisk energi til at holde pinefulde og fortrængte erindringer væk, dette kan føre til forskellige symptoner og uheldige livsmønstre.

Der er mulighed for opleve situationer fra tidligere, både i dette liv og tidligere liv med nye øjne. Man kan ikke ændre på det som er sket, man kan ændre måden man opfatter det på og den betydning man giver det fremover.


 

Regressionsterapi er en meget effektfuld behandlingsmetode, da man kommer direkte ind til den oprindelige årsag til problemet og kan se hvordan det er opstået. I modsætning til mange andre behandlingsmetoder, klarer mange sig med ganske få behandlinger.

 

 

regression regressionsterapi tidligereliv sjælerejser alternativbehandler randers

At gå i regression er for dig som gerne vil vide hvorfor.

 

Måske står du stille i dit liv, har dårlig selvtillid, problemer med relationerne i dit liv, du kæmper med at ville tabe dig, du får ikke drømmejobbet, du gentager uhensigtsmæssige mønstre igen og igen.

Regression er en metode hvor vi går ind og kigger på fortidens udfordringer med den livserfaring du har i dag. Regressionen foregår i Randers eller ved dig.

Kontakt mig  på info@prinsesse-slottet.dk

 

 

 

 

Jeg tror ikke på at jeg har levet før, hvad så?

Det skal understreges, at det ikke er nødvændigt at tro på eksistensen af tidligere liv, for at få gavn af behandlingen. Det er helt op til dig selv, om du vil betrakte det, som et udtryk for tidligere inkarnationer eller om det er et produkt af din egen undebevidsthed/fantasi. Det eneste som tæller, som er vigtigt, er at få forløst følelserne.

Regressionen giver dig indsigt, så der er mulighed for at ændre noget og handle anderledes.